Sjekk ditt elektriske anlegg

Bør du kontakte en registrert elektroinstallatør?

EL-kontroll Kontakt oss

Besvar disse spørsmålene

Dersom du svarer du JA på ett av disse spørsmålene bør du kontakte en registrert elektroinstallatør.

Kontroll av den faste EL-installasjonen

 • Er sikringer, stikkontakter/støpsler varme?

 • Er elektrisk materiell/utstyr ødelagt eller løst?

 • Er det kutt- eller bruddskader på kabler?

 • Løser jordfeilbryter/jordfeilvarsler ut?

 • Går sikringene ofte?

 • Hender det at du får elektrisk støt på baderom, kjøkken eller vaskerom?

 • Har du utvendig stikkontakter som ikke er jordet eller beskyttet av jordfeilbryter?

 • Bruker du mange skjøteledninger?

 • Ligger ledninger gjennom døråpninger?

Kontroll av elektrisk utstyr

 • Er det satt inn sterkere pærer i lamper enn de er merket/beregnet for? (Sjekk alle lamper)

 • Er det løse lamper eller ovner på barnerom? (Ikke anbefalt)

 • Er elektriske ovner tildekket av klær, gardiner og lignende?

 • Er elektriske apparater som ikke er i bruk avslått? (Monter tidsur)

 • Slår du TV apparatet av med hovedbryter?

 • Er eventuelle skrusikringer godt tilskrudd? (Skru dem til flere ganger årlig)

 • Er sikringsskapet ryddig?

 • Har du sjekket batteriet i røykvarsleren? (Skift batteri en gang pr. år)

 • Er pulverapparat/brannslanger kontrollert?

Visste du at…

Mange forsikringsselskap reduserer forsikringspremien med EL-kontroll av NEMKO-godkjent installatør?

Elektronor anlegg AS utfører alle slike kontroller

Kontakt oss i dag